Av. Sefa Görünmez

Sefa Görünmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Önde gelen kurumsal avukatlık ofislerinde tecrübe edinen Görünmez, uluslararası alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli perakende, tekstil, enerji, otomotiv, inşaat, ilaç, teknoloji ve finans şirketlerinin dava ve tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümünde ve büyük ölçekli alacakların icra marifetiyle tahsili sürecinde görev almış olup şirket satın alımları ve halka arz projelerinde yer almıştır.

 

Aile şirketi niteliğindeki ihracatçı şirketlere aile anayasası tanzimi, kurumsal yönetim, işçi-işveren ilişkilerinin yönetimi gibi muhtelif konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Washington D.C. merkezli bir hukuk topluluğunun Uluslararası Mahkemeler Komisyonu yöneticiliği ve Avrupa Genç Hukukçular Derneği yöneticiliği görevlerini icra etmiş olan Görünmez, Denizli Barosu Tahkim Komisyonu başkanıdır. 

 

Faaliyet Alanları:

Aile Anayasası, Kurumsal Yönetim, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, M&A, Gayrımenkul ve Kira Hukuku, Sigorta Hukuku

 

Hizmet Sunulan Diller:

Türkçe, İngilizce

Av. Seyit Kalenci

Seyit Kalenci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans programına iflas ve konkordato odaklı tez çalışmasıyla devam etmektedir. 

İcra, enerji ve iş hukuku alanlarındaki müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren Kalenci, enerji piyasasına ilişkin çalışmalarını elektrikli şarj ünitelerine yoğunlaştırmaktadır. Bununla birlikte, icra ceza hukuku dahil olmak üzere ceza hukuku konusunda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Yurtdışı işbirlikleri ve faaliyetlerimiz kapsamında sıklıkla Yunanistan, Almanya ve Hollanda ülkelerinde bulunmaktadır.

Kalenci, Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu üyesi olup BALGENÇ Derneği yönetim kurulu üyeliğini icra etmektedir.

Faaliyet Alanları:

Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrımenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İş Hukuku, Enerji Hukuku

Hizmet Sunduğu Diller:

Türkçe, İngilizce, Yunanca

Av. Can Akdağ, LL.M.

Can Akdağ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin en yüksek ortalamasını (4/4) elde ederek birincilikle mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ticaret hukuku yüksek lisansını tamamlayan Akdağ, aynı fakülte bünyesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir.


Çalışmalarını ticaret hukuku, teknolojinin dönüştürdüğü alanlar, sürdürülebilirlik ve girişim sermayesi üzerinde yoğunlaştıran Akdağ, startup/venture capital (borç sermaye karması sözleşmeler, erken aşama finansman, yatırım, çalışan pay opsiyonları), e-ticaret, fintech, sosyal medya hukuku alanlarında çok sayıda danışmanlık hizmeti sunmuş olup kripto varlık platformlarına, kripto varlık projelerine (Fan Token, STO, tokenizasyon), MASAK uyum projelerine ve sermaye piyasası hukukuna ilişkin hukuki çalışmalar yürütmektedir.


Kendisi de bir startup kurucusu olan Can Akdağ,  girişim sermayesi ve girişim şirketleri (startup) alanında uygulamada karşılaşılan sorunlara odaklanan ve alanında ulusal/uluslararası ölçekte öncü bir çalışma teşkil eden “Girişim Şirketi (Startup)”  isimli kitabı kaleme almıştır.


Akdağ, İTO ve Ankara Barosu bünyesinde bulunan çeşitli kuruluşlar başta olmak üzere, birçok platformda “Startup Hukuku”, “Girişim Sermayesi” ve “Bilişim Hukuku” eğitimleri vermektedir. 


Blockchain Türkiye, AITr, Başlangıç Noktası Platformu, Genç ISTAC, GENÇ ITOTAM, TÜSİAD Dönüşümü Başlat platformlarında üyeliği bulunan Can Akdağ, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ile İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu’nda yer almaktadır.


Faaliyet Alanları:

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Venture Capital, Startup Hukuku, Yenilenebilir Enerji Hukuku, Bilişim Hukuku (-E-ticaret, Fintech, Kripto, Sosyal Medya-), AML/KYC (MASAK Uyum), Sermaye Piyasası Hukuku, M&A


Hizmet Sunulan Diller:

Türkçe, İngilizce

Av. Sinan Naipoğlu, LL.M.

Sinan Naipoğlu, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Londra Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında yüksek lisansını tamamlayan Naipoğlu, aynı üniversitede doktora çalışmalarına başladıktan sonra çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Özel Hukuk” alanında devam etmektedir. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde “Ticaret Hukuku”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk İngilizcesi” ve “Rekabet Hukuku”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Reklam Hukuku” ve İstanbul Barosu bünyesinde “AB Hukuku”, “Ticaret Hukuku” dersleri veren Naipoğlu, Dünya Bankası bünyesindeki IFC Global Corporate Governance Forum eğitimine katılarak IFC’nin Türkiye’deki Kurumsal Yönetim Eğitmeni olmaya hak kazanmıştır. 

Sinan Naipoğlu, 2018 yılından beri İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Faaliyet Alanları:

Ticaret Hukuku, Yeniden Yapılandırma, Rekabet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Compliance, Reklam Hukuku, Kurumsal Yönetim 

Hizmet Sunulan Diller:

Türkçe, İngilizce

 

Prof. Dr. Çiğdem Kırca

Çiğdem Kırca, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, aynı fakülte bünyesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam etmiştir. Türkiye’deki çalışmalarına ek olarak, Çiğdem Kırca DAAD bursu ile gittiği Almanya’da Philipps-Universität Marburg üniversitesinde ikinci yüksek lisans programını tamamlamıştır. 

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Çiğdem Kırca, 2010 yılından beri dekanlık görevini icra etmektedir. 

 

Çok sayıda makale ve bildiri yayımlayan Çiğdem Kırca, Franchise Sözleşmesi, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Pandeminin (Covid-19’un) Sözleşmelerin İfasına Etkisi ve Ürün Sorumluluğu kitaplarını kaleme almıştır.

 

Faaliyet Alanları:

Sözleşmeler Hukuku, Gayrımenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Tüketici Hukuku, Haksız Fiil ve Sorumluluk Hukuku, Sözleşmelerin İfası

 

Hizmet Sunulan Diller:

Türkçe, İngilizce, Almanca

1990 – 1991

1990 – 1991S

Prof. Dr. İsmail Kırca

İsmail Kırca, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2018 yılına kadar yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam etmiştir. Bu süre içerisinde dekan yardımcılığı, yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği görevlerini icra etmiştir.

 

10 yılı aşkın bir süredir önde gelen bir bankanın hukuk danışmanlığı görevini üstlenen İsmail Kırca, ulusal ve uluslararası ölçekteki müvekkillerine ticaret hukuku alanında danışmanlık, dava takibi ve tahkim hizmeti sunmaktadır. 

 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Vakfı) müdürlüğü ve enstitü kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Kırca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 

 

Eşsiz sayıda ulusal ve uluslararası makale, tebliğ ve bildiri yayımlayan İsmail Kırca, Şirketler Hukuku, Anonim Şirketler Hukuku, Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Markaların Uluslararası Tescili (Madrid Sistemi), Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri ve Kıymetli Evrak Hukuku kitaplarını kaleme almıştır.


Faaliyet Alanları:

Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Marka Hukuku, Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kambiyo Senetleri (Poliçe, Bono, Çek)

 

Hizmet Sunulan Diller:

Türkçe, Almanca

Ekibimiz